Sporočila

28.07.2021
ŽALOSTNA VEST
Zapustil nas je VLADIMIR TKALEC

13.07.2021
Poziv sindikalnih central poslanskim skupinam Državnega zbora RS
Sindikalne centrale so na poslanke in poslance DZ naslovile poziv, da naj glasujejo PROTI predlogu...

01.06.2021
Šest sindikalnih central s simbolično manifestacijo v podporo referendumu o demografskemu skladu
Šest sindikalnih central (med njimi tudi KSJS) je danes s simbolno manifestacijo pred Državnim...

28.05.2021
Vlada enostransko izsiljuje podpis dogovora ESS
Vseh devet sindikatov, članov pogajalske skupine Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS)...

26.05.2021
Izjava sindikalnih central o vladnih sistematičnih kršitvah socialnega dialoga in o umiku iz ESS
Reprezentativne sindikalne centrale že več kot eno leto opozarjamo na odsotnost socialnega...

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije  (KSJS)  je bila ustanovljena s sprejemom Akta o ustanovitvi, ki so ga 1. 2. 2006 v Ljubljani podpisali predsedniki Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Policijskega sindikata Slovenije, Neodvisnega sindikata delavcev Ljubljanske univerze. Leta 2007 sta se h KSJS pridružila Sindikat delavcev v pravosodju in Sindikat javnih uslužbencev Slovenije, 11. februarja 2021 pa se je v KSJS včlanil še Sindikat novinarjev Slovenije.

Sindikati – ustanovitelji so konfederacijo ustanovili z namenom, da se bodo skupno zavzemali za boljši socialni in materialni položaj javnih uslužbencev, za spoštovanje človekovih pravic, varovanje poklicnih in sindikalnih pravic članstva in skupno nastopanje v organizacijah in predstavniških organih na državni ravni. Statut in resolucija o programskih smernicah, ki so ju sprejeli delegati na 1. kongresu določata, da bo delovanje konfederacije temeljilo na načelih solidarnosti, medsebojnega sodelovanja, izhajajoč iz temeljnih dokumentov Evropske unije, Mednarodne organizacije dela, Evropske socialne listine in Ustave Republike Slovenije.

Konfederacija se je konstituirala na ustanovnem kongresu, 9. marca 2006, kjer je skupno 200 delegatov sprejelo statut, resolucijo o programskih smernicah, resolucijo o uveljavljanju novega plačnega sistema v javnem sektorju ter izvolilo predsedstvo in predsednika.
Predsedstvo je v mesecu maju 2006 imenovalo generalnega sekretarja, ki je junija 2006 pričel z delom na sedežu KSJS, na Dalmatinovi ulici 4, v Ljubljani.

Konfederacija je
22. 3. 2007 izvedla svoj 2. kongres, kjer je sprejela program do leta 2010, stališča o plačnem sistemu za javne uslužbence, resolucijo o kakovostnem javnem šolstvu in zdravstvu ter izvolila Branimirja Štruklja za predsednika za mandatno obdobje do leta 2010.

KSJS je na
3. kongresu, 7. 4. 2010, sprejela program do leta 2014 in resoluciji:
Za krepitev javnih storitev in ohranitev socialnega položaja
Dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence
ter izvolila Branimirja Štruklja za predsednika za mandatno obdobje 2010 - 2014.

KSJS je na 4. kongresu, 8. 4. 2014, sprejela program do leta 2018 in resolucijo:
Proti demontaži javnega sektorja in odpuščanju javnih uslužbencev
ter izvolila Branimirja Štruklja za predsednika KSJS za mandatno obdobje 2014 - 2018.

KSJS je na 5. kongresu, 10. 4. 2018, sprejela poročilo o delovanju v preteklem mandatnem obdobju, spremembe in dopolnitve statuta, program za prihodnje štiriletno obdobje, izvolila Branimirja Štruklja za predsednika KSJS za mandatno obdobje 2018 – 2022 in potrdila vprašanja, ki jih je pred državnozborskimi volitvami naslovila na politične stranke.

Meni

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Predstavitev | Vodstvo in zaposleni | Temeljni dokumenti | Plačni sistem javnega sektorja | Zakoni in uredbe | Kolektivne pogodbe | EU dokumenti | Odgovori političnih strank | Sporočila | Ugodnosti | Projekti
Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.