Sporočila

13.01.2021
KSJS: Plačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah bo treba doseči preko sodišča
Konfederacija sindikatov javnega sektorja je preko svojega člana, Policijskega sindikata...

06.01.2021
Poziv sindikalnih central k presoji diskriminatornosti 21. in 22. člena PKP7
Sindikalne centrale so na varuha človekovih pravic in zagovornika načela enakosti naslovile poziv...

30.12.2020
Izjava sindikalnih central o zlorabi interventne zakonodaje za trajni poseg v sistemsko zakonodajo
Sindikalne centrale so napovedale skorajšnje odločanje o vložitvi presoje skladnosti sprejetega...

21.12.2020
Poziv sindikalnih central poslancem DZ, da se iz predloga PKP7 črtata 28. in 29. člen.
Sindikalne centrale so poslanke in poslance Državnega zbora pozvale, da iz predloga PKP7 črtajo...

16.12.2020
Skupna izjava sindikalnih central po zaključku pogajanj za PKP7
V sindikalnih centralah pričakujejo, da bo vlada še pred sprejemom predloga PKP7 na vladi in še...

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije  (KSJS)  je bila ustanovljena s sprejemom Akta o ustanovitvi, ki so ga 1. 2. 2006 v Ljubljani podpisali predsedniki Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Policijskega sindikata Slovenije, Neodvisnega sindikata delavcev Ljubljanske univerze in Sindikata delavcev v pravosodju, konec leta 2007 pa se nam je pridružil še Sindikat javnih uslužbencev Slovenije.

Sindikati – ustanovitelji so konfederacijo ustanovili z namenom, da se bodo skupno zavzemali za boljši socialni in materialni položaj javnih uslužbencev, za spoštovanje človekovih pravic, varovanje poklicnih in sindikalnih pravic članstva in skupno nastopanje v organizacijah in predstavniških organih na državni ravni. Statut in resolucija o programskih smernicah, ki so ju sprejeli delegati na 1. kongresu določata, da bo delovanje konfederacije temeljilo na načelih solidarnosti, medsebojnega sodelovanja, izhajajoč iz temeljnih dokumentov Evropske unije, Mednarodne organizacije dela, Evropske socialne listine in Ustave Republike Slovenije. Januarja 2007 se je Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije pridružil še Sindikat delavcev v pravosodju Slovenije.

Konfederacija se je konstituirala na ustanovnem kongresu, 9. marca 2006, kjer je skupno 200 delegatov sprejelo statut, resolucijo o programskih smernicah, resolucijo o uveljavljanju novega plačnega sistema v javnem sektorju ter izvolilo predsedstvo in predsednika.
Predsedstvo je v mesecu maju 2006 imenovalo generalnega sekretarja, ki je junija 2006 pričel z delom na sedežu KSJS, na Dalmatinovi ulici 4, v Ljubljani.

Konfederacija je
22. 3. 2007 izvedla svoj 2. kongres, kjer je sprejela program do leta 2010, stališča o plačnem sistemu za javne uslužbence, resolucijo o kakovostnem javnem šolstvu in zdravstvu ter izvolila Branimirja Štruklja za predsednika za mandatno obdobje do leta 2010.

KSJS je na
3. kongresu, 7. 4. 2010, sprejela program do leta 2014 in resoluciji:
Za krepitev javnih storitev in ohranitev socialnega položaja
Dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence
ter izvolila Branimirja Štruklja za predsednika za mandatno obdobje 2010 - 2014.

KSJS je na 4. kongresu, 8. 4. 2014, sprejela program do leta 2018 in resolucijo:
Proti demontaži javnega sektorja in odpuščanju javnih uslužbencev
ter izvolila Branimirja Štruklja za predsednika KSJS za mandatno obdobje 2014 - 2018.

KSJS je na 5. kongresu, 10. 4. 2018, sprejela poročilo o delovanju v preteklem mandatnem obdobju, spremembe in dopolnitve statuta, program za prihodnje štiriletno obdobje, izvolila Branimirja Štruklja za predsednika KSJS za mandatno obdobje 2018 – 2022 in potrdila vprašanja, ki jih je pred državnozborskimi volitvami naslovila na politične stranke.

Meni

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Predstavitev | Vodstvo in zaposleni | Temeljni dokumenti | Plačni sistem javnega sektorja | Zakoni in uredbe | Kolektivne pogodbe | EU dokumenti | Odgovori političnih strank | Sporočila | Ugodnosti | Projekti
Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.